Wjazd i pobyt

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty NIE
  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy dłużej niż chińska wiza. W przypadku niektórych rodzajów wiz, chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Tak. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w podróżowaniu do Chin wizy wydawane są w tylko szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. w celu wykonywania niezbędnych działań gospodarczych, handlowych, naukowych oraz z przyczyn humanitarnych; w ograniczonym zakresie również wizy pracownicze. Skontaktuj się z instytucją zapraszającą oraz Ambasadą ChRL w Polsce w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących uzyskania zaproszenia oraz wizy umożliwiającej wjazd do Chin.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Granice lądowe i morskie zamknięte od marca 2020 r. Możliwość wjazdu tylko drogą lotniczą. Występują poważne utrudnienia w podróżowaniu, w związku z ograniczoną liczbą międzynarodowych połączeń lotniczych.

W punktach granicznych podróżni podlegają restrykcyjnym procedurom sanitarno-epidemiologicznym. Od podróżnych pobierane są także odciski palców od przyjeżdżających cudzoziemców w wieku 14-70 lat. Przed podejściem do okienka kontroli paszportowej wszyscy podróżni muszą skorzystać z urządzenia do samodzielnego oddania odcisków palców i pobrać wydruk z potwierdzeniem. Osoby poniżej 14. i powyżej 70. roku życia również odbierają wydruk. W ich przypadku potwierdza on fakt, że nie muszą zostawiać odcisków palców.

źródło: https://www.gov.pl/web/chiny/idp